تبلیغات
تصاویر زیبا از باغ عفیف آباد شیراز

جهت مشاهده کامل تصاویر و حرکت 360 درجه در جهات چپ، راست، بالا و پایین از فلشهای ظاهر شده در زیر تصاویر و جهت زوم کردن در تصویر از کلیدهای + و - در زیر هر تصویر استفاده کنید:
 
                          راهنمای مشاهده تصاویر

کاخ عفیف آباد:


چایخانه عفیف آباد: